Con đường Hà Nội – Amsterdam

Con đường Hà Nội – Amsterdam

Trên con đường do cựu học sinh xây dựng là những hình khối được thiết kế mang thông điệp, ý nghĩa khác nhau liên quan đến trường Ams và các khóa học sinh. Mỗi ô gạch sẽ mang thông tin của cựu học sinh tiêu biểu hoặc biểu tượng NHAT các năm.

Thời gian

  • Hoàn thiện thiết kế › 09/2015
  • Thi công › 10/2015
  • Khánh thành ›

Công việc cụ thể

  • Đăng ký tham gia xây dựng kịch bản
  • Đăng kí nhóm thực hiện phóng sự

Người phụ trách

Chị Nguyễn Diễm Anh

Liên hệ với Ban tổ chức

Sending

Bản quyền © 2000 - 2020 • Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?