Phòng cựu học sinh

Phòng cựu học sinh

Với mong muốn tạo điều kiện kết nối với các thế hệ CHS Amser, nhà trường đã dành một phòng lớn ở tiền sảnh cho các hoạt động của cựu học sinh.

Căn phòng này sẽ là nơi trưng bày các kỷ niệm truyền thống của cựu học sinh các khóa, để mỗi Amser khi về trường có thể ghé thăm và tìm thầy một phần của mình trong đó. Phòng CHS cũng sẽ là nơi tổ chức các hoạt động của CHS hướng tới hỗ trợ nhau, và hỗ trợ học sinh trong trường.

Thời gian

  • Thiết kế, thi công › 10/2015
  • Khai trương phòng CHS › 07/11/2015

Công việc cụ thể

  • Đăng ký tham gia thiết kế phòng CHS
  • Đăng kí tham gia thi công phòng CHS

Người phụ trách

Mai Thanh Hà

Liên hệ với Ban tổ chức

Sending

Bản quyền © 2000 - 2020 • Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?