Liên hệ

11401115_10205742211207600_9214983544476865491_n
BAN TỔ CHỨC

Trần Hải Nam 
Trưởng Ban tổ chức

Chuyên Toán, Khóa 85-88
Email: [email protected]

Mai Thanh Hà
Quản lí Dự án

Chuyên Lý 1, Khóa 92-95
Email: [email protected]
Điện thoại: 0166 860 0636

Liên hệ
Sending
BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Phương Anh
Trưởng nhóm Tài chính

Chuyên Văn, Khóa 95-98
Email: [email protected]

Nguyễn Minh Nguyệt
Trưởng nhóm Truyền thông & marketing

Chuyên Trung Anh, Khóa 03-06
Email: [email protected]

Trần Quang Hưng
Trưởng nhóm Nhân sự

Chuyên Hóa 1, Khóa 05-08
Email: [email protected]

Trần Hải Nam
Trưởng nhóm Merchandise

Chuyên Toán 1, Khóa 85-88
Email: [email protected]

Liên hệ với Ban tổ chức

Sending

Bản quyền © 2000 - 2020 • Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?